Waarom ademtherapie?

23.000 ademteugen…

Ademen doen we onbewust. Dag in, dag uit , 24 uur lang. Rond 23.000 keer op een dag. De één minder, de ander meer. Idealiter zijn 8 tot 12 ademteugen per minuut voldoende. Maar die zuinigheid zit er helaas bij de meeste mensen niet in. In de loop der tijd is deze zuinigheid steeds meer verloren gegaan. De mens is meer gaan ademen, minder gaan bewegen en slechter gaan eten. Het comfortabele bestaan met onze (te) warme huizen „is taking it’s toll“. Kenmerkende conclusies uit dit geheel: toenemende burn-outs, meer algehele stress, angst en onzekerheid, stijgend aantal astma-patienten, chronische hyperventilatie oftewel vermoeidheid en een bodymass-index die verre van gezond is. Het nieuwe normaal wat op het gebied van menselijke evolutie compleet de verkeerde kant opgaat.

Adem jij teveel en herken je jezelf in deze gewoontes? 

O

Ademen door de mond

O

Een hoorbare ademhaling in rust

O

Regelmatig zuchten en/of gapen

O

Regelmatig neus ophalen

O

Onregelmatige ademhaling (niet-ritmisch)

O

Voorafgaand aan spreken grote ademteug nemen

O

Wakker worden met een droge mond

O

Zware ademhaling ‘s nachts

O

Slaapapneu, snurken

O

Geheel met mondademhaling sporten

Ontregelde ademhaling

Chronische Hyperventilatie

Bovengenoemde gewoontes en factoren zoals langdurige stress (negatieve gevoelens, angst, spanning), ingrijpende emotionele gebeurtenissen, pijn, verkeerde voeding, te weinig of verkeerd bewegen en overgewicht kunnen overademing en dus chronische hyperventilatie veroorzaken.

De ademhaling wordt vanuit het ademhalingscentrum (zit in het oudste gedeelte van ons brein) aangestuurd. Als wij langdurig met een te hoge ademfrequentie door het leven gaan is er sprake van chronische hyperventilatie. Jouw tolerantie tegenover de opbouw van koolzuurgas (CO2) in je bloed is te laag. Het ademhalingscentrum is op deze lage tolerantie ingesteld en houdt deze in stand door jou te snel en zwaar te laten ademen.

Het is een gelijdelijk proces wat uiteindelijk verschillende aandoeningen (zie <= wordcloud) kunnen veroorzaken. Helaas zijn deze niet altijd even gemakkelijk op een ontregelde ademhaling terug te leiden.

Gebruik je OERkracht - DE ADEM

Door ademtherapie kun je een ontregelde ademhaling weer herstellen.

De ademhaling behoort tot het autonome zenuwstelsel en hierop kunnen we bewust invloed uitoefenen. Dankzij ademhalingsoefeningen kan de balans tussen het parasympathische en sympathische zenuwstelsel beter gewaardborgd worden. We hebben dus een machtig tool in handen en kunnen we ons welzijn positief beïnvloeden.

Er zijn drie dimensies binnen de ademhaling belangrijk!

Biomechanica / HOE

Het ademproces wordt ondersteund door je diafragma, de tussenrib- en buikspieren. Door doelgerichte oefeningen ga je naar een efficientere ademhaling met als resultaat meer rendement. 

Biochemie / WAT

Het samenspel tussen zuurstof (O2), koolzuurgas (CO2) en het wonder-molecuul NO (stikstofmonoxide) bepaalt in grote mate de kwaliteit van je ademhaling. Hierbij geldt: een zuinige ademhaling bevordert je gezondheid!

Cadans / frequentie

5,5 ademteugen per minuut is de ideale ademfrequentie tijdens rust. 5 – 6 teugen (in en uit) zijn dus voldoende. Dankzij een rustige ademhaling daalt je hartslag en activeer je het parasympathische zenuwstelsel.

Wil jij minder stress, ziektes en benauwdheid ervaren?

Door controle te krijgen over je ademhaling vind je meer rust, focus en ontspanning. Maak hiervoor een vrijblijvend en gratis afspraak voor een intakegesprek.