Waarom ademtherapie?

23.000 ademteugen…

Ademen doen we onbewust. Dag in, dag uit, 24/7. Rond 23.000 keer op een dag. De ene persoon minder, de andere meer. Idealiter zijn het minder dan 12 ademteugen per minuut.

Maar die zuinigheid zit er helaas bij de meeste mensen niet in. In de loop der tijd is deze verloren gegaan. De mens is meer gaan ademen, minder gaan bewegen en slechter gaan eten. Het comfortabele bestaan met onze (te) warme huizen „is taking it’s toll“. Gevolgen van dit alles: meer burn-outs, algehele stress, angst en onzekerheid, stijgend aantal astmapatiënten en meer voorkomende chronische hyperventilatie. In het algemeen meer vermoeidheid en een bodymass-index die verre van gezond is. Is dit het nieuwe normaal? De mens evolueert compleet de verkeerde kant op.

Adem jij teveel en herken je jezelf in deze gewoontes? 

O

Ademen door de mond

O

Regelmatig neus ophalen

O

Regelmatig zuchten en/of gapen

O

Een hoorbare ademhaling in rust

O

Onregelmatige ademhaling (niet-ritmisch)

O

Niet door neus kunnen ademen tijdens het sporten

O

Voorafgaand aan spreken grote ademteug nemen

O

Wakker worden met een droge mond

O

Zware ademhaling ‘s nachts

O

Slaapapneu, snurken

Ontregelde ademhaling

Chronische Hyperventilatie

Gewoontes en factoren zoals langdurige stress (negatieve gevoelens, angst, spanning), ingrijpende emotionele gebeurtenissen, pijn, verkeerde voeding, te weinig of verkeerd bewegen en overgewicht kunnen overademing en dus chronische hyperventilatie veroorzaken.

De ademhaling wordt vanuit het ademhalingscentrum (in het oudste gedeelte van ons brein) aangestuurd. Als men langdurig met een te hoge ademfrequentie door het leven gaat, is er sprake van chronische hyperventilatie. Jouw tolerantie oftewel sensitiviteit tegenover de opbouw van koolzuurgas (CO2) in je bloed is te laag. Het ademhalingscentrum is op deze lage tolerantie ingesteld en houdt deze in stand door jou te snel en zwaar te laten ademen.

Het is een geleidelijk proces dat uiteindelijk verschillende aandoeningen (zie <= wordcloud) kan veroorzaken. Het is niet altijd gemakkelijk deze op een ontregelde ademhaling terug te leiden.

Gebruik je OERkracht - DE ADEM

Door ademtherapie kun je een ontregelde ademhaling herstellen.

De ademhaling behoort tot het autonome zenuwstelsel en hierop kunnen we bewust invloed uitoefenen. Dankzij ademhalingsoefeningen kan de balans tussen het parasympathische (verantwoordelijk voor rust & herstel) en sympathische zenuwstelsel (verantwoordelijk voor vechten & vluchten) beter gewaarborgd worden. Ook helpen deze de koolzuurgas-tolerantie verder op te bouwen.

We hebben dus een machtig tool in handen, waarmee we ons welzijn positief kunnen beïnvloeden. 

Er zijn vier dimensies binnen de ademhaling belangrijk!

Biomechanica

Het ademproces wordt ondersteund door je diafragma, de tussenrib- en buikspieren. Door doelgerichte oefeningen ga je naar een efficientere ademhaling met als resultaat meer rendement.

Biochemie

Het samenspel tussen zuurstof (O2), koolzuurgas (CO2) en het wonder-molecuul NO (stikstofmonoxide) bepaalt in grote mate de kwaliteit van je ademhaling. Hierbij geldt: een zuinige ademhaling bevordert je gezondheid!

Cadans/frequentie

Officieel geldt:
5,5 ademteugen per minuut is de ideale ademfrequentie in rust. Door deze bewust te vertragen en rustig te maken, daalt de hartslag en wordt het  parasympathische zenuwstelsel geactiveerd.

De psyche

De psyche van een mens heeft invloed op de ademhaling als ook het zenuwstelsel. Vaak herken je een type mens achter zijn of haar ademhaling. Het “mens-zijn” verander je niet zo snel, echter kan een kalme adem voor een kalme geest zorgen.

Wil jij minder stress, ziektes en benauwdheid ervaren?

Door controle te krijgen over je ademhaling vind je meer rust, focus en ontspanning. Maak hiervoor een vrijblijvend en gratis afspraak voor een intakegesprek.